Terug naar de zoekresultaten

Foto's


Wishlist

Er zijn geen sprekers in uw wishlist.

dr. Jan Bor

dr. Jan Bor

De geschiedenis van de filosofie
Taal : Nederlands

  • Categorieën

  • Filosofie, Religie & Spiritualiteit
    • Filosofie
  • Geschiedenis
  • Inzetbaarheid

  • Lezing
  • Workshop / Masterclass
  • Onderwerpen

Jan Bor groeide op in een bekend artistiek gezin. Evenals zijn vele bezoeken aan het Stedelijk Museum onder de bezielende leiding van Willem Sandberg was een ontmoeting met de kunstenaar Wim de Haan in 1963 medebepalend voor zijn latere zoektocht. Na een kandidaats in de opvoedkunde (1969) studeerde Bor filosofie aan de Universiteit van Amsterdam.

Naast zijn studie was hij medewerker van het meditatiecentrum De Kosmos te Amsterdam (1970-1971) en initieerde hij met een paar vrienden het

Lees meer

Jan Bor groeide op in een bekend artistiek gezin. Evenals zijn vele bezoeken aan het Stedelijk Museum onder de bezielende leiding van Willem Sandberg was een ontmoeting met de kunstenaar Wim de Haan in 1963 medebepalend voor zijn latere zoektocht. Na een kandidaats in de opvoedkunde (1969) studeerde Bor filosofie aan de Universiteit van Amsterdam.

Naast zijn studie was hij medewerker van het meditatiecentrum De Kosmos te Amsterdam (1970-1971) en initieerde hij met een paar vrienden het vormingscentrum Het Gras in dezelfde stad (1972-1975). Een jaar na zijn afstuderen in 1975 vertrok Bor naar Japan om er het zenboeddhisme onder Kobori Roshi te praktiseren. Vervolgens was, van 1977 tot en met 1986, Ven. Myokyo-ni (dr. Irmgard Schloegl) zijn zenmeester.

Intussen publiceerde hij de bestseller 25 eeuwen filosofie (1982) en een aantal lange essays over metafysica (waaronder een over De Haan), en werkte hij gestaag aan een proefschrift over de Franse filosoof Henri Bergson. Dat voltooide hij in 1990. In 1995 verscheen De verbeelding van het denken. Geillustreerde geschiedenis van de westerse en oosterse filosofie (samen met Errit Petersma en Jelle Kingma), waarvan inmiddels meer dan 100.000 exemplaren zijn verkocht.

Daarvoor, van 1994 tot 2002 schreef Bor een wekelijkse column voor het Algemeen Dagblad. En eerder was hij medewerker en redacteur van het radioprogramma God zij met ons (1991-1993). Met filmer Alexander Oey maakt hij in 1992 een film over de Amerikaanse filosoof Richard Rorty en vervolgens een aantal films voor de BOS. Hij leverde het idee voor Oey's film Zen and War (2009).

Recente publicaties van Jan Bor: Een (nieuwe) geschiedenis van de filosofie (2011); De moed tot het onmogelijke: Kierkegaard en zen (samen met Ton Lathouwers en Luce Ramaker, 2010); Filosofie in een notendop (2009); Op de grens van het denken. De filosofie van het onzegbare (2005); 25 eeuwen oosterse filosofie (samen met Karel van der Leeuw, 2003).

Bor gaf les aan de Academia Vitae te Deventer (2005-2010), de Hogeschool van Amsterdam (1982-2004) en het Murmellius Gymnasium te Alkmaar (1978-1981) en, als gastdocent, aan ondermeer de Universiteit Utrecht (2002) en de Rijksacademie voor beeldende kunsten te Amsterdam (1989-1991).

Hij was tien jaar voorzitter van de programmaraad van de stichting Filosofie Oost-West (2000-2010). Hij organiseerde verschillende lezingenreeksen en symposia, benevens workshops en cursussen voor het bedrijfsleven en de overheid. Hij geeft lezingen en workshops door het hele land en treedt op als moderator.  

Samenvatting inklappen

Speakers Academy® Magazine 2011

Lees publicatie
Cover van 25 eeuwen oosterse filosofie

25 eeuwen oosterse filosofie

In dit overzicht van de Oosterse filosofie komen achtereenvolgens de Indische, Tibetaanse, Chinese, Japanse en islamitische filosofie aan de orde.

Bestellen

In dit overzicht van de Oosterse filosofie komen achtereenvolgens de Indische, Tibetaanse, Chinese, Japanse en islamitische filosofie aan de orde. Uitvoerig worden de historische context en het specifieke karakter van elke filosofie belicht. De belangrijkste thema's worden uitgelicht en er wordt aandacht besteed aan de doorwerking en de actualiteit. De denkbeelden en stromingen worden aan de hand van fragmenten en meer dan vijftig oosterse filosofen duidelijk behandeld.

Elk gebied is voorzien van een uitgebreide inleiding, terwijl de afzonderlijke fragmenten van een korte inleiding zijn voorzien. Waar nodig zijn de teksten door commentaar toegankelijker gemaakt.

De belangrijkste stromingen en denkers van de Aziatische filosofie komen hierbij aan bod: de hindoeïstische systemen, het boeddhisme in India, Tibet, China en Japan, het confucianisme in China en Japan, het taoïsme, de 'honderd scholen' van de Chinese oudheid, het neoconfucianisme, het zen-boeddhisme in China en Japan, het shintoïsme, de klassieke islamitische filosofie, de islamitische mystiek en het politieke denken binnen de islam.

Cover van Een (nieuwe) geschiedenis van de filosofie

Een (nieuwe) geschiedenis van de filosofie

In de geschiedenis van de filosofie worden de denkbeelden van de filosofen in de historische tijd beschouwd. Filosofen ondergaan immers de invloed van vroegere denkers, maar reageren evengoed op hun gedachten. Daarin zijn ze kinderen van hun tijd.
 

Bestellen

In de geschiedenis van de filosofie worden de denkbeelden van de filosofen in de historische tijd beschouwd. Filosofen ondergaan immers de invloed van vroegere denkers, maar reageren evengoed op hun gedachten. Daarin zijn ze kinderen van hun tijd.
Volgens de oude opvatting ervan zou de geschiedenis van de filosofie in Griekenland zijn begonnen. Vervolgens zou de filosofie zich in een rechte lijn door de tijd heen richting Europa ontwikkelen. Wat India en China aan wijsgerige ideeen hadden voortgebracht zou slechts voorgeschiedenis zijn.
Nieuwe geschiedenis van de filosofie corrigeert dit eurocentrische vooroordeel. De filosofie ontstond op ten minste drie plaatsen in de wereld: India, China en Griekenland. Bovendien begaf het Griekse denken zich na de neergang van het westelijke Romeinse Rijk oostwaarts. Daarna vond het een volwaardige erfgenaam in het islamitische denken.
Jan Bor plaatst de geschiedenis van de westerse filosofie in het bredere verband van de Aziatische filosofie. De nadruk ligt evenwel op de eigen traditie. Deze mondt uit in een open dialoog met niet-westerse vormen van denken.


 

Cover van De moed tot het onmogelijke

De moed tot het onmogelijke

Kierkegaard wordt gewoonlijk als een christelijk denker gezien. Als zodanig heeft hij grote invloed uitgeoefend op het theologische denken van de afgelopen eeuw.

Bestellen

Kierkegaard wordt gewoonlijk als een christelijk denker gezien. Als zodanig heeft hij grote invloed uitgeoefend op het theologische denken van de afgelopen eeuw. Maar Kierkegaard heeft in zijn wijsgerige werken inzichten ontwikkeld die ook zo uit de mond van een zenmeester zouden kunnen rollen. Je kunt ze dus door een boeddhistische bril lezen. Dat is wat de auteurs van deze bundel doen. Ze laten in hun drieluik de inderdaad frappante overeenkomsten zien tussen de literatuur van het ch'an- of zenboeddhisme en Kierkegaards beschouwingen.

Ton Lathouwers – emeritus hoogleraar Russische letterkunde en geautoriseerd zenleraar – gaat daarbij uit van het werk van de Russische filosoof Sjestov, die in Kierkegaard een van zijn naaste geestverwanten zag. Hij legt Sjestovs bewogen denken naast het werk van de Japanse filosoof en zenvernieuwer Hisamatsu.

Loes Ramaker – specialist op het gebied van Kierkegaards denken – focust in het middenpaneel van het drieluik op het filosofische oeuvre van de Deen. De filosofie van Kierkegaard staat los van diens christelijke beschouwingen (de term God valt er niet eens in) en vertoont beslist verwantschap met het boeddhistisch gedachtegoed.

Jan Bor – filosoof, die vele jaren zen beoefende – wijst op de grote overeenkomsten tussen Kierkegaards gedachten over wanhoop en angst en de strekking van een paar centrale koans uit de zentraditie. In beide benaderingen gaat het om een sprong uit het denken en de taal. De drie essays zijn geschreven vanuit de betrokkenheid die de auteurs bij deze materie voelen. Ze slaan erin een brug tussen Oost en West.


 

Cover van Filosofie in een notendop

Filosofie in een notendop

Het begon allemaal in Griekenland: niet alleen de filosofie maar de hele westerse beschaving. Zo leerden we dat en zo leren we het vaak nog.
 

Bestellen

Het begon allemaal in Griekenland: niet alleen de filosofie maar de hele westerse beschaving. Zo leerden we dat en zo leren we het vaak nog.
Jan Bor, die verscheidene filosofiebestsellers op zijn naam heeft staan, kijkt naar de geschiedenis van de filosofie met een minder eurocentrische blik. Die geschiedenis begon op ten minste drie plaatsen in de wereld: India, China en Griekenland. Bovendien begaf het Griekse denken zich na de neergang van het westelijke Romeinse Rijk oostwaarts. Vervolgens vond de Griekse filosofie een volwaardige erfgenaam in het islamitische denken.
Jan Bor plaatst de geschiedenis van de westerse filosofie in het bredere verband van de Aziatische filosofie. De nadruk ligt evenwel op de eigen traditie. Deze mondt uit _ na een kennismaking met andere denkwerelden in de Verlichting in de zeventiende en achttiende eeuw, en na een 'oosterse Renaissance' in de negentiende eeuw _ in een open dialoog met niet-westerse vormen van denken.
Filosofie in een notendop is een met vaart geschreven, compacte inleiding in de geschiedenis van het wijsgerige denken.

Cover van 25 eeuwen westerse filosofie

25 eeuwen westerse filosofie

Het boek behandelt de filosofie van de Antieken, Middeleeuwen, Renaissance, zeventiende en achttiende eeuw, de negentiende eeuw en de hedendaagse wijsbegeerte.

Bestellen

Het boek behandelt de filosofie van de Antieken, Middeleeuwen, Renaissance, zeventiende en achttiende eeuw, de negentiende eeuw en de hedendaagse wijsbegeerte. Nieuw in deze herziene uitgave is dat elke historische periode afzonderlijk van een inleiding is voorzien. Hierdoor wordt de eigenheid die ieder tijdvak kent benadrukt en heeft 25 eeuwen westerse filosofie zowel het karakter van een bloemlezing als van een geschiedenis van de filosofie.


 

Cover van De verbeelding van het denken

De verbeelding van het denken

De bijdragen in dit boek, geschreven door vooraanstaande filosofen uit Nederland en Vlaanderen, zijn stuk voor stuk onderhoudend en uiterst begrijpelijk.

Bestellen

De bijdragen in dit boek, geschreven door vooraanstaande filosofen uit Nederland en Vlaanderen, zijn stuk voor stuk onderhoudend en uiterst begrijpelijk. De eindredacteuren hebben de afzonderlijke delen tot een helder, doorlopend verhaal aaneengeschreven. Ook dankzij het unieke beeldmateriaal is 'De verbeelding van het denken' een fascinerende, toegankelijke geschiedenis in tekst en beeld van de filosofie van Oost en West.