Terug naar de zoekresultaten

Foto's


Wishlist

Er zijn geen sprekers in uw wishlist.

dr. Huib van den Doel

dr. Huib van den Doel

Vernieuwingen vertalen naar het gebied van de gezondheidszorg
Talen : Engels, Nederlands, Duits

 • Categorieën

 • Filosofie, Religie & Spiritualiteit
 • Gezondheidszorg
  • Ziekenhuisbestuur
 • Innovatie & Creativiteit
  • Innovatie
 • Kunst & Cultuur
 • Mens & Samenleving
  • Onderwijs
 • Inzetbaarheid

 • Lezing
 • Consultant/Trainer
 • Onderwerpen

 • De gevolgen van de invoering van de WMO
 • Gerrit Achterberg als psychiatrisch patiënt en als dichter
 • De Nachtwacht van Rembrandt betekent heel wat anders
 • Integratie en heterogeniteit in onderwijs en zorg
 • De veldslag van de onderwijsvernieuwing in de 20ste eeuw
 • Kernkwaliteiten, valkuilen, haatbeelden en uitdagingen
 • De geschiedenis van de onderstroom in de gezondheidszorg
 • Bij de overgang tussen waken en coma, leven en dood
 • Alle onderwerpen
Huib van den Doel is oud-directeur van de Nationale ZiekenhuisRaad, die in zijn gemêleerde samenstelling kon strijden voor een gemeenschappelijke vernieuwing van de gezondheidszorg. Huib heeft daar de laatste zeven jaren de scepter gezwaaid, en is toen de praktijk ingedoken als revalidatiedirecteur, o.a. in Haren GN. Daarna was hij directievoorzitter van een groot concern op het gebied van meervoudig complex gehandicapten en psychiatrische patiënten (’s Heeren Loo). Hij schreef een aantal
Lees meer
Huib van den Doel is oud-directeur van de Nationale ZiekenhuisRaad, die in zijn gemêleerde samenstelling kon strijden voor een gemeenschappelijke vernieuwing van de gezondheidszorg. Huib heeft daar de laatste zeven jaren de scepter gezwaaid, en is toen de praktijk ingedoken als revalidatiedirecteur, o.a. in Haren GN. Daarna was hij directievoorzitter van een groot concern op het gebied van meervoudig complex gehandicapten en psychiatrische patiënten (’s Heeren Loo). Hij schreef een aantal boeken over de zorg. Zijn spécialités zijn: • Andere gezondheidszorg met andere doelen. Veel in de traditionele zorg is “cultuur” en draagt minder bij tot gezondheidswinst dan de kosten zouden vermoeden. • Zorg moet niet alleen rationeel-technologisch zijn maar ook de psyche van de mens aanspreken en passen in zijn levensloop. De zorg moet met name gericht zijn op het zelfherstellend vermogen van de mens. • In de zorg worden onnoemelijke bedragen verspild aan inefficiency. Een zorgorganisatie is vaak verdeeld in “zuilen” die elk hun eigen doelen najagen en onvoldoende met elkaar communiceren. Het hele zorgsysteem hinkt op twee gedachten: enerzijds een markteconomie, anderzijds een welhaast communistische top-down-aansturing. Iedereen profiteert van de twee walletjes, zodat de kosten stijgen. • De zorg moet omgebogen worden van aanbodgericht naar vraaggericht. Ieder aanbod creëert zijn eigen vraag en de daaraan verbonden kosten. Financiële prikkels tot aanbodgerichte verrichtingen moeten weggenomen worden. • Zelfstandigheid en zelfbeschikking zijn de hoogste goederen in de zorg. Dit leidt niet tot autonomie van iedere patiënt, want de kosten moeten ‘eerlijk’ verdeeld worden. Er bestaat een systeem om inzichtelijk te maken wat de kosten zijn van een gewonnen levensjaar (de zgn. Qualy), zonder dat zo’n systeem rigide moet worden toegepast. Mensen zouden vaker een eigen budget moeten krijgen om zelf hun zorg in te kopen en te managen. • Ouderen moeten een optimaal leven krijgen. De “neogeront” , de nieuwe zelfstandige oudere die nog van het leven kan en wil genieten. Indien iemand op reële gronden vindt dat zijn leven beëindigd is, moet hij in de gelegenheid gesteld worden te eclipseren. Dat bepleitte de humanist (Sint) Thomas More al in zijn boek Utopia (1516). Huib van den Doel, ervaren met grote groepen, weet boeiend en gedreven over een of meer van deze onderwerpen te spreken, op een manier die aanzet tot discussie. Ook heeft hij grote ervaring als dagvoorzitter.  
Samenvatting inklappen

Column 'Niet Geluisterd'

Lees publicatie