Terug naar de zoekresultaten

Wishlist

Er zijn geen sprekers in uw wishlist.

Herman Hoving Ph.D

Herman Hoving Ph.D

Innoveren en inspireren in organisaties
Talen : Engels, Nederlands

 • Categorieën

 • Innovatie & Creativiteit
  • Innovatie
 • Management
  • Kennis Management
 • Leiderschap & Strategie
 • Inzetbaarheid

 • Lezing
 • Workshop / Masterclass
 • Consultant/Trainer
 • Onderwerpen

 • Inspirerend leiderschap
 • Innovatiemanagement
 • Intuïtief denken
 • Kennisleer en filosofie
 • Sociale invloed

Herman Hoving zet zich met zijn organisatie in voor inzet voor het verbeteren van prestaties en organiseren van progressie in leiderschap, samenwerking & strategie in organisaties.Daarnaast is hij werkzaam bij verschillende Master opleidingen (Organisatie Coaching, Risico Management, MBA Innovatie Management).

Lees meer

Herman Hoving zet zich met zijn organisatie in voor inzet voor het verbeteren van prestaties en organiseren van progressie in leiderschap, samenwerking & strategie in organisaties.Daarnaast is hij werkzaam bij verschillende Master opleidingen (Organisatie Coaching, Risico Management, MBA Innovatie Management).

Herman was actief in de HRM bij de KPN, als innovatie adviseur bij TNO, als docent aan de Universiteit van Leiden en als visiting professor bij ESADE in Barcelona. Hij promoveerde op het proefschrift `Leiden met PIT- inspireren en innoveren in organisaties’. PIT staat voor Persoonlijke Invloed Tactieken, acht methoden waarmee je zaken voor en door anderen gedaan kunt krijgen. Inspireren is zo’n methode die leidt tot buitengewone prestaties. Inspirerende leiders weten een hoger innovatietempo te behalen en (meer) committent bij hun medewerkers. Met Visie, Vertrouwen en door het benutten van Variatie weten zij vernieuwing te realiseren. Daarbij worden ze helaas vaak belemmerd door blokkades. Met de JIB worden deze in beeld gebracht en dat is het begin van hun verwijdering.

Niets motiveert zo sterk als het maken van vooruitgang.

Daarom zijn het Progress Principle en de positieve psychologie bronnen van inspiratie in de Psychologie Praktijk voor Progressie P3 waarin Herman mensen helpt vooruitgang te boeken. Helaas doen ze dat vaak door voluit gas te geven en tegelijkertijd op de rem te staan. Zonder dat te weten. Dat schiet natuurlijk niet op.

Daarom zet hij bij bepalen van de koers (strategie ontwikkeling) en het bereiken van doelen de JIB (de remmen) en de PIT (gas pedalen) in om progressie te maken. ‘Met volle kracht vooruit’ is de titel van het individuele programma, voor teams ‘Organisatie van de Master Mind’. Voor organisaties kan hij van betekenis zijn als Organisatie Coach die de collectieve leerprocessen organiseert die leiden tot meer productieve mindsets.

Herman is auteur van verschillende boeken op het gebied van leiderschap en innovatie. Het boek `De 7 Wetten Voor Innovatie’ , samen met Rik Plantinga Ma, dat in 2009 de top10 van beste managementboeken haalde is in 2014 in een versie op het internet voorzien van interessante voorbeelden en achtergrondinformatie . De 7 wetten corresponderen met 7 stappen op het innovatie pad. Tezamen vormen zij een road map voor vernieuwing.

Gebaseerd op het boek 'De 7 wetten voor innovatie' heeft Hoving een APP ontwikkeld. Met de INNOVATIE VERSNELLER (Engelse versie: Innovation APPcelerator) kunnen gebruikers zelf hun innovatie versnellen en meer omzet en winst halen uit nieuwe producten en diensten.

Als speaker voor de Academy heeft hij een voorkeur voor het organiseren van workshops waarin bovenstaande thema’s naar voren komen en deelnemers kunnen ondervinden hoe het is om progressie te maken en blokkades op te heffen. Centraal staat een master oefening die is gebaseerd op de innovatie praktijk. Learning by doing is het adagium.

Samenvatting inklappen
Cover van De 7 wetten voor innovatie

De 7 wetten voor innovatie

Titel:
De 7 wetten voor innovatie
 
Auteur:
Herman Hoving & Rik Plantinga
 
Uitgeverij:
Panta Rheyn
 
ISBN:
978-90-809-5261-4
 
 
 
 
Managementboek top 10

Innovatie, de motor van de kenniseconomie, is een ingewikkeld toevalsproces. Het gaat er bij innovatie dus om het toeval zoveel mogelijk een handje te helpen. Om geluk af te dwingen. De zeven wetten voor innovatie vormen daarvoor de ideale leidraad. In De 7 Wetten Voor Innovatie staat het begrip inspiratie centraal. Immers, zonder inspiratie geen innovatie. Het probleem in Nederland is echter dat de meeste organisaties allesbehalve inspirerend zijn. De heersende Nederlandse bedrijfscultuur smoort innovaties in de kiem. Door inspirerend leiderschap kan een cultuuromslag worden bewerkstelligd. In dit boek verwijzen de auteurs het aloude adagium dat innovatie een kwestie is van 1% inspiratie en 99% transpiratie, naar de prullenbak. Met waardering voor zogenaamd ´softe´ fenomenen als gevoel, intuïtie en waarden, kunnen meer innovaties sneller, efficiënter en effectiever worden gerealiseerd. De 7 Wetten Voor Innovatie is doorspekt met voorbeelden uit de innovatiepraktijk. Alleen daardoor al is dit boek uniek te noemen. De zeven innovatiewetten blijven geen moment in de abstractie hangen. Integendeel, zij zijn uiterst pragmatisch en eenvoudig toepasbaar. De 7 Wetten Voor Innovatie is een must voor kennismanagers en kenniswerkers. Vanwege het beroep op individuele menselijke waarden geeft het boek echter ook op persoonlijk vlak verhelderende inzichten. Eenieder, die zijn of haar leven een positieve wending wil geven, kan de zeven wetten voor innovatie gebruiken om een nieuwe koers in te slaan.

Cover van Innoveren met invloed

Innoveren met invloed

Titel:
Innoveren met invloed
 
Subtitel:
Innovatiemanagement op basis van inspirerend leiderschap
 
Auteur:
Herman Hoving
 
Uitgeverij:
Uitgeverij LEMMA
 
Uitvoering:
Paperback, 257 pagina's
 
ISBN:
978-90-593-1089-6
 
 
 
 
Dit boek bestellen? Klik hier!

Innoveren met invloed geeft antwoord op de vraag hoe managers en adviseurs innovatieprocessen kunnen beïnvloeden. Om dit in beeld te brengen, heeft de auteur een stroommodel ontwikkeld. 'Hoofdstroom', 'onderstroom', 'zijstromen' en 'innovatiemoeras' zijn begrippen die gebruikt worden om de verschillende invloedssferen binnen het innovatieproces te onderscheiden. De hoofdstroom bij innoveren is het bedenken en realiseren van ideeën voor nieuwe (ondernemings)activiteiten. De hoofdstroom wordt beïnvloed door een onderstroom die bestaat uit het inspirerende gedrag van managers. Deze inspirerende managers zorgen er dan als goede leiders voor dat een innovatie voor hun medewerkers hanteerbaar en uitdagend wordt. De zijstromen bestaan uit verschillende beïnvloedingstactieken die managers in staat stellen veranderingen op de juiste wijze door te voeren. Volgt een manager dit stroomschema, dan zal hij er ook in slagen het innovatiemoeras te omzeilen. Innoveren met invloed is geschreven voor ondernemers, managers, onderzoekers en studenten op wo/hbo-niveau die actief met innovatie aan de slag willen gaan. De auteur is een Flowconsultant die aan de Universiteit van Leiden is gepromoveerd op de thema's inspirerend leiderschap en innovatie.