Terug naar de zoekresultaten

Wishlist

Er zijn geen sprekers in uw wishlist.

Hans Knikkink

Hans Knikkink

Planprocesmanagement consultant
Talen : Engels, Nederlands

 • Categorieën

 • Innovatie & Creativiteit
  • Innovatie
 • Management
 • Wetenschap
 • Inzetbaarheid

 • Lezing
 • Onderwerpen

 • Ruimtelijke ordening
 • Stedenbouwkunde
 • Innovatieve planconcepten
 • Maatschappelijke vraagstukken
Hans Knikkink is een planprocesmanagement consultant met meer dan 35 jaar ervaring in ruimtelijke ontwikkelingsprojecten in Nederland, Azië, Afrika en het Midden -Oosten. Zijn opdrachtgevers zijn donor-instellingen, zoals de Wereldbank en Europese Commissie, alsmede lokale en regionale planningsauthoriteiten. Zijn specialisme is het ontwikkelen van kwaliteit en draagvlak in complexe maatschappelijke planprocessen. Daarnaast organiseert hij on-the-job vaardigheidstrainingen voor hoger
Lees meer
Hans Knikkink is een planprocesmanagement consultant met meer dan 35 jaar ervaring in ruimtelijke ontwikkelingsprojecten in Nederland, Azië, Afrika en het Midden -Oosten. Zijn opdrachtgevers zijn donor-instellingen, zoals de Wereldbank en Europese Commissie, alsmede lokale en regionale planningsauthoriteiten. Zijn specialisme is het ontwikkelen van kwaliteit en draagvlak in complexe maatschappelijke planprocessen. Daarnaast organiseert hij on-the-job vaardigheidstrainingen voor hoger en midden-management van publieke en private instellingen. Hij is gastdocent bij de leerstoel Land use planning van de Universiteit van Wageningen. Na zijn afstuderen als stedenbouwkundige (Delft 1969) heeft hij achtereenvolgens gewerkt bij het Planologisch Instituut van de Universiteit van Nijmegen (wetenschappelijk medewerker); bij de gemeente Maastricht (stedenbouwkundig ontwerper) en bij Arcadis (senior adviseur en project- directeur). Sinds 1990 is hij directeur van Planning-Process Management Consultancy PPMC Hans Knikkink BVBA;een onafhankelijk adviesbureau.
Sinds mei 2009 is de heer Knikkink met volpensioen en heeft hij zijn professionele carrière voor goed afgesloten.
Hans heeft meerdere innovatieve planconcepten ontwikkeld, zoals:TPN: het Toeristisch Product Nederland (1980); TROP: het Toeristisch-recreatief ontwikkelingsplan (1981); CAPS: de Collaborative Action-Planning Strategy (1989); IP3: het Integraal Projectprocesplan (2001) en het Logitimiteitsbeginsel 1(2004). Thema´s van zijn spreekbeurten zijn onder meer: 
 • Van Masterplan naar Mastermind; Over verschuivend perspectief in ruimtelijke planning; trendbreuken en het maatschappelijk verantwoordelijks- heidsbesef van stedenbouwkundigen en planologen.
 • De kracht van subtiliteit; Over innovatieve planconcepten in stedelijke en regionale ontwikkeling; denkmodellen, paradoxen en intuitie.
 • Managemensen, beleidstuurders en advieskundigen; Een Breugheliaanse kijk in de praktijk van alledag van het ruimtelijk ordenende Nederland.
 • Sociale infrastructuren als ontwerpopgaven; Een onbevangen visie op maatschappelijke vraagstukken, zoals: het Dualisme, de Beleidscyclus voor Planning & Control en Maatschappelijk effectmetingen.
NB Alle spreekbeurten worden ruim geillustreerd met praktijkvoorbeelden uit Hans' brede Nederlandse en internationale projectervaring.
Samenvatting inklappen