Terug naar de zoekresultaten

Wishlist

Er zijn geen sprekers in uw wishlist.

Hanja Maij-Weggen

Hanja Maij-Weggen

Ervaren bestuurder
Taal : Nederlands

  • Categorieën

  • Bestuur & Politiek
    • Europa
    • Politiek - Overheid
  • Inzetbaarheid

  • Lezing
  • Dagvoorzitter
  • Onderwerpen

Hanja Maij-Weggen is een van de meest ervaren vrouwelijke bestuurders in ons land. Zij was bijna 20 jaar Lid van het Europees Parlement, ruim 4 jaar minister van Verkeer en Waterstaat en 6 jaar Commissaris van de Koningin in Noord Brabant. Thans is zij voorzitter en lid van diverse Raden van Commissarissen en Raden van Toezicht en voorzitter van een grote internationale organisatie: WSPA. Haar ruime voorzitterservaring maakt dat zij prima als voorzitter/moderator van een conferentie

Lees meer

Hanja Maij-Weggen is een van de meest ervaren vrouwelijke bestuurders in ons land. Zij was bijna 20 jaar Lid van het Europees Parlement, ruim 4 jaar minister van Verkeer en Waterstaat en 6 jaar Commissaris van de Koningin in Noord Brabant. Thans is zij voorzitter en lid van diverse Raden van Commissarissen en Raden van Toezicht en voorzitter van een grote internationale organisatie: WSPA. Haar ruime voorzitterservaring maakt dat zij prima als voorzitter/moderator van een conferentie of seminar kan optreden. Ook is zij een veelgevraagd spreker over thema's als: wat betekent Europa voor U. De verhouding tussen Europees, nationaal en regionaal  beleid (met aansprekende voorbeelden) en of over mobiliteit in Nederland en Europa. Verder houdt zij lezingen over migratie in Europa en Nederland en over de positie van vrouwen in topposities. Hanja Maij-Weggen begon haar politieke loopbaan in 1979 in het Europees Parlement en bleef daar tot 1989. Na haar ministerschap (1989-1994) keerde zij terug naar het Europees Parlement in Brussel waar zij bleef tot 2003. Van 2003 tot 2009 was zij Commissaris van de Koningin in de provincie Noord-Brabant. In haar eerste periode in het Europees Parlement heeft zij dit parlement zien groeien van een adviserend orgaan naar een medewetgevend orgaan. In haar tweede periode  in Brussel was zij o.a. lid van de Conventies die het Europees Handvest voor Burgerrechten en de ontwerp Europese Grondwet opstelden. Deze conventies leidden via het Verdrag van Lissabon tot verregaande bevoegdheden voor het Europees Parlement en voor de Europese Commissie. Ook maakte zij de wordingsgeschiedenis van de euro mee. Zij kan dus veel vertellen over de invloed van de Europese Unie op Nederland, met mooie voorbeelden over democratie in Europa, over de Europese Monetaire Unie en  over de Euro. Hanja Maij-Weggen was geen doorsnee Europarlementarier. Zij was Delegatieleider van Het CDA smaldeel in Brussel en zij was vice-voorzitter van de EVP fractie in het Europees Parlement. Ook was zij voorzitter van het zgn. Oranjeberaad, het college van Nederlandse parlementsleden in Brussel. Tijdens haar ministerschap van Verkeer en Waterstaat stond zij aan de voet van grote infrastructuurprojecten zoals de HSL en de Betuwelijn. Ook gaf zij de aanzet voor de wegverbinding Groningen-Duitsland (E22/A7) De wegverbinding Hoogeveen/Emmen-Duitsland  (N34/37 en E233) De wegverbinding Deventer-Hengelo-Duitsland (E30/A1) De A50 Nijmegen Eindhoven en de N73 Venlo-Roermond-Maastricht) erder was zij verantwoordelijk voor de bouw van de Wijkertunnel, de Westerschelde- Oeververbinding en voore wisselstrook bij Diemen. Een van haar laatste acties tijdens haar ministerschap was de privatisering van de PTT die toen nog onder Verkeer en Waterstaat viel. Als Commissaris van de Koningin leidde Hanja Maij-Weggen tussen 2003 en 2009 2 Colleges van Gedeputeerde Staten. Zij bracht in de eerste plaats Brabant en Europa dichter bij elkaar wat Brabant honderden miljoenen Euro's opleverde. Ook zorgde zij voor een verbeterde  samenwerking tussen de 5 grote steden in Brabant onder de titel "BrabantStad" dit al tegenhanger van de Randstadsteden. Ook was zij nauw betrokken bij de privatisering van Essent wat Brabant 3 miljard Euro rijker maakte. Verder zette zij zich in voor de Brabantse topsporters en voor een betere integratie van migranten in de provincie. Innovatie was evenzeer haar aandachtsgebied. Samen met de Gouverneur van Stockholm zette zij een samenwerkingsverband van Europese innovatieregio's op waarbij de regio Eindhoven een belangrijke rol speelt. Hanja Maij-Weggen is thans gepensioneerd maar nog steeds bestuurlijk actief o.a. als Commissaris bij ING NL en Connexxion. Ook is zij Lid van de Raden van Toezicht van de Wageningen Universiteit, De stichting Bartimeus -Sonneheerdt (voorzitter ) en van Opera Zuid. Tevens is zij als oud-voorzitter van Dierenbescherming Nederland thans voorzitter van WSPA, de Wereldorganisatie voor Dierenbescherming.

Samenvatting inklappen

Ik verheug me er straks erop..

Lees publicatie