Terug naar de zoekresultaten

Wishlist

Er zijn geen sprekers in uw wishlist.

Frits Bosch

Frits Bosch

Risico als obsessie
Talen : Engels, Nederlands

 • Categorieën

 • Economie & Financiën
  • Beleggen
  • Crisis Management
  • Pensioenen
  • Vermogensbeheer
 • Inzetbaarheid

 • Lezing
 • Onderwerpen

 • Performances over de decennia van beheerders en beleggingscategorieën
 • Pensioenfondsbuffers
 • Pensioenfondsen
 • Actief versus passief beheer
 • Macro economische ontwikkelingen

Voor Frits Bosch vormt de institutionele sector een fantastisch werkterrein. De problematiek vereist een hoog niveau van kennis en inzicht. Tevens is maatschappelijke betrokkenheid noodzakelijk om je te kunnen inleven in de noden van de doelgroepen. Vanuit die optiek heeft hij Risico als obsessie geschreven, gebruikmakend van zijn lange ervaring in het beleggingsvak. Dit boek heeft opzien gebaard binnen pensioenland. Binnen dit gesloten bolwerk wordt kritiek niet altijd op prijs gesteld.

Lees meer

Voor Frits Bosch vormt de institutionele sector een fantastisch werkterrein. De problematiek vereist een hoog niveau van kennis en inzicht. Tevens is maatschappelijke betrokkenheid noodzakelijk om je te kunnen inleven in de noden van de doelgroepen. Vanuit die optiek heeft hij Risico als obsessie geschreven, gebruikmakend van zijn lange ervaring in het beleggingsvak. Dit boek heeft opzien gebaard binnen pensioenland. Binnen dit gesloten bolwerk wordt kritiek niet altijd op prijs gesteld. Toch heeft dit boek een belangrijke bijdrage geleverd aan het openbreken van de discussie rondom pensioen en het beleggingsbeleid van de pensioenfondsen. Er zijn een drietal TV uitzendingen aan gewijd, te weten VARA Kassa, KRO Reporter en vooral VARA Zembla. In een hoorzitting met specialisten uit de Tweede Kamer kon Bosch zijn visie uit de doeken doen. Hij maakte zich kenbaar als een betrokken deskundige met originele standpunten. Als spreker houdt Bosch ervan om zijn onafhankelijke visie onverschrokken kenbaar te maken met de nodige interactie met de zaal en humor.

Bosch heeft macro-economie gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam en heeft in diverse functies gewerkt bij VNO, ABN, Wereldhave en GIM Algemeen Vermogensbeheer. Bosch was docent aan de Universiteit van Nijmegen. In 1992 start hij Bureau Bosch, Asset Consultancy, een kantoor dat bekendheid geniet als adviseur van toonaangevende institutionele partijen, waaronder pensioenfondsen, provinciën en woningcorporaties. Research vormt een belangrijk onderdeel van de werkzaamheden. Het gaat hier met name om kennis van de markt, de partijen, de producten en de implementatie daarvan in de portefeuilles. Bosch is thans onder meer hoofdredacteur van de bekende Nederlandse Vermogensbeheerders Gids, de Nederlandse Pensioenfondsen Gids en www.dutchinvestor.com, “gateway to the institutional market”. Bosch is auteur van vele artikelen over economie en beleggen. Eerder verscheen van hem Pensioenfondsen in de maalstroom en Ratings en ratio’s. Bosch is een bekend spreker op macro economisch terrein. Hij kent de financiële wereld en omgekeerd. Hij leidt als moderator circa twintig jaar lang twee eigen seminars per jaar respectievelijk op het terrein van beleggingsvooruitzichten en institutionele zaken.  

Samenvatting inklappen
Cover van Risico als Obsessie

Risico als Obsessie

Het beleggingsbeleid van de Nederlandse pensioenfondsen.

Bestellen

De Nederlandse pensioenfondsen verkeren momenteel in een staat van crisis. Een riante vermogenspositie werd door de sector verspeeld. Hoe kon dit gebeuren? Hebben bestuurders van de fondsen onverantwoord gehandeld?
Risico als obsessie gaat in op het beleggingsbeleid van de pensioenfondsen en de oorzaken van de crisis. Op overzichtelijke wijze wordt het begrip risico verkend in een tocht langs onder meer beleggingstheorieën, portefeuilleconstructie en asset liability management. Verder gaat de auteur in op de aard van beurscrises, de structuur van de pensioenfondsensector en fiduciair en passief beheer.
Dit boek bevat een groot aantal aanbevelingen en handvatten voor pensioenfondsen, verzekeringsmaatschappijen, consultants, actuarissen en banken.
Frits Bosch heeft in diverse functies gewerkt bij VNO, ABN, Wereldhave en GIM Algemeen Vermogensbeheer. Hij startte in 1992 Bureau Bosch, adviseur van toonaangevende institutionele partijen, waaronder pensioenfondsen.