Terug naar de zoekresultaten

Foto's


Wishlist

Er zijn geen sprekers in uw wishlist.

prof. dr. Frank Fleerackers

prof. dr. Frank Fleerackers

Rechtsgeleerde en rechtsfilosoof
Talen : Engels, Nederlands

 • Categorieën

 • Filosofie, Religie & Spiritualiteit
  • Ethiek
  • Filosofie
 • Mens & Samenleving
  • Recht & Maatschappij
 • Inzetbaarheid

 • Lezing
 • Onderwerpen

 • Mens en recht
 • Rechtstheorie en rechtspraktijk
 • Recht en vorming
 • Rechtsfilosofie
 • Politieke wijsbegeerte
Frank Fleerackers studeerde rechten en wijsbegeerte aan de KU Leuven, King's College (UK), het MIT-Massachusetts Institute of Technology en Harvard University (USA), waar hij aan de Harvard Law School tot Master of Laws promoveerde bij Roberto Unger met een thesis over legal reasoning. Hij doctoreerde op het vlak van de rechtstheorie en de rechtsfilosofie bij Jan M. Broekman (KU Leuven, Faculteit Rechtsgeleerdheid) en Irving Singer (MIT, Department of Philosophy), met een monografie over
Lees meer
Frank Fleerackers studeerde rechten en wijsbegeerte aan de KU Leuven, King's College (UK), het MIT-Massachusetts Institute of Technology en Harvard University (USA), waar hij aan de Harvard Law School tot Master of Laws promoveerde bij Roberto Unger met een thesis over legal reasoning. Hij doctoreerde op het vlak van de rechtstheorie en de rechtsfilosofie bij Jan M. Broekman (KU Leuven, Faculteit Rechtsgeleerdheid) en Irving Singer (MIT, Department of Philosophy), met een monografie over rechtsbewustzijn en rechtsinterpretatie (The Conveyance of Legal Awareness, KU Leuven, 1996, 314 p.). Aan de Harvard Graduate School of Education onderzocht hij in dit kader de toepassing van ICT-interactie voor een herijking van rechtsonderwijs en rechtsvorming. Hij is gewezen British Council scholar (London), I.B.A. scholar (Strasbourg), en ontving de Harvard Club Award van de US-Foundation for Scientific Research and Educational Exchange. Hij is auteur en editor van verscheidene meta-juridische boeken, cahiers en tijdschriftpublicaties op het vlak van de rechtstheorie, de juridische ethiek, de rechts- (en politieke) filosofie en met name de geschillenstudie of conflictanalyse. Hij inventariseerde factoren van geschillenstudie en dispute resolution theory voor een evaluatie van rechtseffectiviteit. In samenwerking met het Harvard ADR-project onderzocht hij vormen van geschillenbeslechting in de USA en België. Voor de Vlaamse Interuniversitaire Raad (VLIR) zetelde hij als voorzitter Ranking van het Model voor Integrale Kwaliteitsevaluatie van het Onderzoek in de Rechtswetenschappen en adviseert hij over de macrodoelmatigheid van nieuwe opleidingen aan Vlaamse universiteiten. Tevens zetelt hij in de Ledencommissie van het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek, die de nationale en internationale leden aanstelt voor de Wetenschappelijke Commissies van het FWO. Zijn publicaties bieden een kritische studie van actuele rechts-theoretische en rechtsfilosofische posities, gedragen door een affectieve conflictanalyse en gericht op een effectieve rechtspraktijk. Hij publiceerde o.a. Het Recht van de Filosoof, Juridisch Glossarium voor Geschillenregeling, De Huid van het Recht, Juristen in Bevraging, Recht en Vorming, Juridisch Onderwijs in de Kering, Het Vel van de Rechter, Van Oordeelsvorming tot Conflictregeling, De Re Ferenda, Meta-juridische analyse van het Referendum, Affective Legal Analysis, On the Resolution of Conflict, Mens en Recht, Essays tussen Rechtstheorie en Rechtspraktijk, Law, Life and the Images of Man en Modes of Thought in modern Legal Theory. Hij is editor en hoofdredacteur van de rechtstheoretische boekenreeks De Iure Ferenda (Larcier) en van de interdisciplinaire reeks AdVocare-cahiers. Als advocaat te Brussel was hij voorzitter en openingsredenaar van het Vlaams Pleitgenootschap en hij zetelde in de Raden van de Nederlandse Orde van Advocaten en de Orde/Vereniging van Vlaamse Balies. Hij hield toezicht op de naleving van de juridische deontologie, zetelde in de commissies rechtsonderwijs en -beleid van de Nationale Orde van Advocaten en organiseerde congressen over de onderlinge verhouding tussen rechtstheorie, rechtsnorm en rechtspraktijk. Als co-voorzitter van de sectie Brussel-Vlaanderen bij het Congres der Brusselse Vlamingen hield hij symposia over de relatie tussen Vlamingen te Brussel en het institutionele Vlaanderen. Verder was hij stichtend voorzitter van Augeatur et Arte Iustitia, Bronks Theaterstichting Brussel, de Vlaamse Pleiter en het Vlaams Pleitjuweel. Hij was mede oprichter van de European Young Bar Association, die afgestudeerde juristen binnen en buiten de Europese Unie begeleidt. Als raadslid en bestuurslid van de Vlaamse Juristenvereniging organiseerde hij colloquia over de evolutie van rechtspraktijk en rechtsonderwijs. In de Erkenningscommissie juridische opleidingen van de Vlaamse Balies hield hij toezicht op de permanente vorming van de Vlaamse advocatuur. Frank Fleerackers maakte van 1990 tot 1997 deel uit van de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de K.U.Leuven en het Centrum voor Grondslagenonderzoek van het Recht, vakgebied rechtstheorie en rechtsfilosofie. Sinds 1998 maakt hij deel uit van de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de K.U. Brussel en de European Academy of Legal Theory, waar hij interalia Rechtswetenschap, Rechtstheorie, Juridische Conflictanalyse, Alternatieve Geschillenregeling, Rechts-filosofie en Politieke Wijsbegeerte doceert. Hij ontving sindsdien aanstellingen tot Visiting Scholar aan MIT-Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, MA en tweemaal aan Harvard. Zijn huidig onderzoek betreft de studie van een interdisciplinaire, interactieve en casusgedreven conflictanalyse als nexus van rechtsdenken, rechtsvorming en juridische vorming, mede gedragen door de uitbouw van een universitair researchcentrum voor conflictanalyse en -resolutie (CARE). Als advocaat is hij eveneens erkend bemiddelaar in burgerlijke en handelszaken. Prof. Fleerackers is decaan van de rechtsfaculteit en algemeen voorzitter van het Verbond der Vlaamse Academici.
Samenvatting inklappen
Cover van Het vel van de rechter

Het vel van de rechter

 Titel: Het vel van de rechter
Auteur: Frank Fleerackers
Uitgeverij: Larcier
ISBN: 2804410331

Geen samenvatting beschikbaar