Terug naar de zoekresultaten

Wishlist

Er zijn geen sprekers in uw wishlist.

dr. Floris van den Berg

dr. Floris van den Berg

Filosoof en schrijver
Talen : Engels, Nederlands

 • Categorieën

 • Filosofie, Religie & Spiritualiteit
  • Ethiek
  • Filosofie
 • Mens & Samenleving
  • Onderwijs
 • Wetenschap
 • Inzetbaarheid

 • Lezing
 • Workshop / Masterclass
 • Consultant/Trainer
 • Onderwerpen

 • Atheïsme
 • Yoga filosofie
 • Japanse esthetiek & religie (Zen)
 • Mensenrechten
 • Morele opvoeding
 • Utopieën
 • Onderwijs (filosofie)
 • Toekomstige generaties
 • Alle onderwerpen


“Floris van den Berg is niet alleen een scherpzinnige maar vooral een bijzonder enthousiaste spreker die het publiek met zijn optredens nooit onberoerd laat.” (Dirk Verhofstadt)


‘Mensen dieper laten denken, aanzetten tot reflectie, enthousiasmeren, meedenken over problemen, de wereld vanuit verschillende perspectieven bezien – dat is mijn passie.’


Het stellen van de juiste vragen en het stimuleren van zelfstandig nadenken kan leiden tot nieuwe eigen inzichten. Weten wat je wilt is

Lees meer

“Floris van den Berg is niet alleen een scherpzinnige maar vooral een bijzonder enthousiaste spreker die het publiek met zijn optredens nooit onberoerd laat.” (Dirk Verhofstadt)

‘Mensen dieper laten denken, aanzetten tot reflectie, enthousiasmeren, meedenken over problemen, de wereld vanuit verschillende perspectieven bezien – dat is mijn passie.’

Het stellen van de juiste vragen en het stimuleren van zelfstandig nadenken kan leiden tot nieuwe eigen inzichten. Weten wat je wilt is een eerste stap. Doen wat je wilt een volgende. Vaak hebben mensen daarbij een steuntje in de rug nodig of het nu gaat om duurzame innovaties of maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Voor het uitnodigen van Floris van den Berg is moed nodig. Moed, omdat je met jezelf geconfronteerd wordt. Zo’n confrontatie met jezelf kan leiden tot een loutering: een frisse mentale douche. Je komt als het ware met jezelf in het reine. De cirkel van vastgeroeste redenaties en piekeren is doorbroken en er kan een nieuwe dynamiek ontstaan.

Als filosoof neemt Floris van den Berg je mee uit je mentale comfort zone, op verkenning naar een betere, duurzamer wereld met duurzaam en eerlijk ondernemen.

Generalisme als specialisme
Als filosoof is generalisme zijn specialiteit. Zo sprak hij als niet-bioloog voor een symposium over tropische bossen over de filosofie van Tarzan. Een filosoof durft vraagtekens te plaatsen bij dat wat als vanzelfsprekend wordt ervaren, te twijfelen, ideeën te opperen zonder door pragmatisme belemmerd te worden, uit te nodigen tot kritische meta-reflectie. Floris laat zien dat filosofie niet alleen een activiteit van lezen, schrijven, denken is, maar hij toont filosofie in actie. Hij daagt het publiek uit zelf te filosoferen.

Motivatie
Motivatie heeft te maken met de bereidheid grote vragen te stellen: waar doe ik het voor? Wat wil ik bereiken? Hoe is de verhouding werk/privé? Wat is de missie van het bedrijf? Waar willen wij heen? Op individueel en op groepsniveau gaat motivatie gepaard met een duel met de grote vragen. Vragen die al snel de reikwijdte van de mission statement overstijgen. Om niet te verdwalen in het gevaarlijke moeras van de grote vragen treedt Floris in de rol van de filosofisch gids en coach.

Floris van den Berg is een veel gevraagd spreker en debater. Hij is filosoof en schrijver en geanimeerd spreker en zet zich met passie in voor de betere, prettiger, rechtvaardiger, mooiere, gelukkiger, gezondere, vrijere, diervriendelijker, welvarender, en duurzamer wereld. Hij is werkzaam als docent wetenschapsfilosofie en (milieu)filosofie aan de Universiteit Utrecht. Hij studeerde Japanse Taal & Cultuur in Leiden en Japan. In Japan heeft hij geëxperimenteerd met Zen boeddhisme. Daarnaast studeerde hij wijsbegeerte in Leiden en Utrecht. Hij is actief betrokken bij het vrijdenken en humanisme. Zo is hij directeur van de seculier humanistische denktank Center for Inquiry Low Countries, vice-voorzitter van vrijdenkersvereniging De Vrije Gedachte. Ook is hij initiatiefnemer van de atheïsmecampagne in Nederland. Dat leidde tot verschillende tv optredens, waaronder het op internet populaire interview met de Meiden van Halal. Hij schrijft over secularisme, atheïsme, dierethiek, milieufilosofie, mensenrechten en onderwijs. Hij publiceerde de roman Geleefde brieven. I: Prometheus (2009) en het pamflet Hoe komen we van religie af? Een ongemakkelijke liberale paradox. In zijn boek Filosofie voor een betere wereld. (2009) zet hij zijn ethische theorie van het universeel subjectivisme uiteen. Najaar 2011 verschijnt de Engelse vertaling hiervan in de Verenigde Staten, als Philosopy for a Better World.
 

Samenvatting inklappen
Cover van Hoe komen we van religie af?

Hoe komen we van religie af?

een ongemakkelijke liberale paradox

Bestellen

Een geneesmiddel tegen aids zorgt voor een betere wereld, omdat het veel mensen behoedt voor lijden en vroegtijdig sterven. Ook een geneesmiddel tegen religie kan voor een betere wereld zorgen, want het behoedt veel mensen voor leed en onwetendheid. Het is tijd de mensheid te bevrijden van religie. Het is tijd religie niet meer met respect te behandelen alsof het iets waardevols is. Patiënten zijn waardevol, niet hun ziektes.
De laatste jaren is er een stortvloed aan boeken over en tegen religie verschenen die als Nieuw Atheïsme aangeduid wordt. Al deze boeken tonen aan dat religie een leugen is en een obstakel voor het goede leven en moraal. Ze diagnosticeren religie als een ziekte. Het is hoogtijd om daar een genezing voor te vinden.
In dit pamflet worden zeventien liberale strategieën aangedragen die zouden kunnen worden aangewend om van religie af te komen. Maar zoals een arts geen voet moet amputeren om iemand van voetschimmel te genezen, zo moet worden voorkomen dat het middel erger is dan de kwaal. Dit pamflet behandelt religie vanuit een liberaal-democratisch perspectief waarin de vrijheid van het individu de belangrijkste waarde is. Dit zorgt voor een ongemakkelijke, maar niet onoplosbare paradox.
Hoe komen we van religie af? is een praktische handleiding voor de bevrijding van de mens uit de ketenen van religie.

Floris van den Berg (1973) is filosoof, directeur van de seculier humanistische denktank Center for Inquiry Low Countries, bestuurslid van vrijdenkersvereniging De Vrije Gedachte en hij is betrokken bij de Verlichtingshumanisten en hun Virtueel Museum voor Kwetsende Kunst. Ook is hij initiatiefnemer van de atheïsmecampagne in Nederland. Hij schrijft over secularisme, atheïsme, dierethiek, milieufilosofie, mensenrechten en onderwijs. Hij publiceerde de roman Geleefde brieven. In het najaar 2009 verschijnt bij Houtekiet/Atlas Filosofie voor een betere wereld.

Cover van Geleefde brieven / deel 1 Prometeus

Geleefde brieven / deel 1 Prometeus

Bestellen

Justus, student japanologie en filosofie in Leiden, en zijn vriendin Lara hopen met brieven de vriendschap met de kunstenaar Thomas voort te zetten nadat deze naar Japan vertrokken is. Als onderdeel van hun zoektocht naar kennis, wijsheid, harmonie en schoonheid spelen Zenboeddhisme en de Japanse theeceremonie een grote rol in het leven van de drie. Justus en Lara sluiten zich af voor de buitenwereld die meestal als grof, onverschillig en onrechtvaardig wordt ervaren, zonder begrip voor wat de twee bezighoudt. Justus noemt zichzelf lui, maar vindt naast de voltooiing van zijn studie nog tijd voor literatuur, beeldende kunst, muziek en fotografie, terwijl Lara schilderijen maakt. En dan zijn er de beslommeringen van het dagelijks leven. Gelukkig is er ook plaats voor passie, lichtheid, humor en een open, onbevangen toon. In lt;igt;Geleefde brievenlt;/igt; zijn we getuige van de geestelijke ontwikkeling van Justus, van zijn betrokkenheid bij de maatschappij en zijn atheïsme.lt;igt;Prometheuslt;/igt; is het eerste deel van het literair drieluik lt;igt;Geleefde brievenlt;/igt;, waarvan het middenpaneel ontbreekt. lt;igt;Ikaroslt;/igt; is het tweede en laatste deel. Een lt;igt;Bildungsromanlt;/igt; in brieven tegen het decor van het academische Leiden en het zinneprikkelende Kyoto, een ode aan vriendschap, literatuur, wijsheid en liefde.
 

Religie is net als porno
Religie is net als porno