Terug naar de zoekresultaten

Wishlist

Er zijn geen sprekers in uw wishlist.

dr. ir. Andrea Hin

dr. ir. Andrea Hin

Specialiste in technische en sociale innovatie
Talen : Engels, Nederlands

 • Categorieën

 • ICT & Social Media
 • Innovatie & Creativiteit
  • Innovatie
 • Management
 • Inzetbaarheid

 • Lezing
 • Onderwerpen

 • Innovatie, in de ban(d) van Möbius
 • Ontgrijzen en vergroenen
Andrea Hin combineert haar kennis en ervaring van ICT en human factors om bedrijfsprocessen, diensten en producten te ontwikkelen vanuit de techniek èn vanuit de mens. Zij is onderzoekend, analyserend, inventief en oplossingsgericht procesdenker, en bovenal integrator van kennis in veranderende of nieuwe situaties. Ze heeft een liefde voor techniek, maar het moet wel functioneel toegepast worden en effectief ingezet worden. Bij haar werkzaamheden weet ze haar opdrachtgevers te verrassen met
Lees meer
Andrea Hin combineert haar kennis en ervaring van ICT en human factors om bedrijfsprocessen, diensten en producten te ontwikkelen vanuit de techniek èn vanuit de mens. Zij is onderzoekend, analyserend, inventief en oplossingsgericht procesdenker, en bovenal integrator van kennis in veranderende of nieuwe situaties. Ze heeft een liefde voor techniek, maar het moet wel functioneel toegepast worden en effectief ingezet worden. Bij haar werkzaamheden weet ze haar opdrachtgevers te verrassen met de toepasbaarheid van haar kennis en ervaringen als informaticus en als ergonomisch adviseur. Haar doordachte analyses en oplossingsgerichte adviezen brengen techniek, organisatie en de mens in een optimale balans voor een krachtigere innovatie. Ze is bovendien een ‘andersom denker’: dat is soms confronterend, maar dikwijls erg verhelderend voor de toekomstvisie van een organisatie en de keuzes waarvoor men staat. Andrea Hin is na haar studie Technische Informatica aan de TU Delft gepromoveerd op het indertijd jonge vakgebied visualisatie van wetenschappelijke gegevens voor het Waterloopkundig Laboratorium. Vervolgens heeft ze als postdoc bij de Rijksuniversiteit Groningen gewerkt aan het realiseren van virtual reality technieken voor visualisatietoepassingen. Ze heeft ruim negen jaar gewerkt voor TNO Defensie & Veiligheid aan ergonomie van technische werkruimten, systemen en kleding en de ontwikkeling van ICT. Het ontbreken van mogelijkheden om naast het geven van technische adviezen breder naar de impact voor de organisatie te kijken heeft geleid tot het oprichten van haar eigen adviesbureau Hin-stap-spring Consultancy. Centraal staat het ontwikkelen van bedrijfs/werkprocessen waarin technische innovatie een rol speelt, maar ook ‘sociale innovatie’: het slimmer werken van een organisatie met de mensen, processen en informatie die beschikbaar zijn! Door organisaties is daar zeker nog winst te boeken door meer divers naar de werknemer te kijken. De werknemer blijft vanaf zijn 20ste tot zijn pensioen niet hetzelfde. Fysiologische en cognitieve veranderingen vragen in sommige gevallen om meer of een andere ondersteuning van een werknemer door zijn werkomgeving. Maar in een aantal gevallen ook om herkenning van stille kennis en nog-niet-ontdekte capaciteiten en behoeften door zowel de werknemer als de organisatie. Uitdagend is de vraag hoe uw organisatie de veranderende werkende mens met een palet van fysieke, digitale en mentale omgeving faciliteert, en wat de rol is van onze werkcultuur. En in welke rol brengt uw organisatie zijn veranderende medewerkers? Statement Bedrijven, instellingen en overheden moeten inventiever inspringen op de voortdurend veranderende vraag naar hun product of dienst. Technologie wordt vaak gezien als het aandrijfwiel voor innovatie. Door alleen op technische innovatie te focussen wordt voorbijgegaan aan een aantal belangrijke condities die binnen een organisatie een innovatie tot succes maken. Het te snel kiezen voor een oplossingsrichting en het lokaal innoveren in een bedrijfsproces zijn veel gemaakte fouten. Er zal slimmer gewerkt moeten worden met mensen, processen en informatie om een krachtigere innovatie te bereiken. Het benutten van capaciteiten van medewerkers, het delen van elkaars kennis en ervaring over het gehele bedrijfsproces en het organiseren van ruimte voor creativitijd zijn ingrediënten voor een organisatie die voortdurend op innovatie is gericht.
Samenvatting inklappen

Facility Management Magazine nr 158, maart 2008

Mensen veranderen, in veranderende organisaties
Omslag in denkwijze over werken noodzakelijk
Een kleine twintig jaar geleden werd op de arbeidsmarkt vooral ruimte gemaakt voor jongeren. Door de veranderde demografische opbouw wordt in de nabije toekomst het aanbod van jongeren veel lager en zijn oudere werknemers dus hard nodig. Maar als we ouder worden veranderen we, bijvoorbeeld wat betreft ons zicht- en hoorvermogen, en ontwikkelen we andere capaciteiten. Als mensen veranderen, waarom veranderen we onze werkomgeving en werkmethoden niet?
Lees publicatie