Terug naar de zoekresultaten

Wishlist

Er zijn geen sprekers in uw wishlist.

dr. Albert Benschop

dr. Albert Benschop

Internetsocioloog aan de Universiteit van Amsterdam
Talen : Engels, Nederlands, Duits

 • Categorieën

 • Ondernemerschap
  • Balans leven en werk
 • Bestuur & Politiek
  • Politiek - Overheid
 • Management
  • Change Management
 • Communicatie & PR
  • Netwerken
 • Alle categorieën
 • Inzetbaarheid

 • Lezing
 • Dagvoorzitter
 • Workshop / Masterclass
 • Consultant/Trainer
 • Onderwerpen

 • Sociaal-culturele en politieke dimensies van internet
 • Gebruik van internet door extremistische en terroristische groeperingen
 • Criminaliteit op internet: digitaal spoorzoeken
 • Virtualisering van collectief politiek handelen
 • Nethufteren en netsletten: online fatsoen
 • Online sociale netwerken
 • Virtuele zelforganisatie
 • Het nieuwe werken: telewerk en telemanagement
 • Alle onderwerpen

Dr. Albert Benschop is als internetsocioloog verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. Hij publiceerde omvangrijke studies over sociale ongelijkheid en specialiseerde zich in de sociologie van arbeid, organisatie en management.

Aan het begin van de jaren 90 wierp hij zich volledig op een nog onbestaande discipline: internetsociologie. Hij ontwierp het populaire sociaalwetenschappelijk informatiesysteem SocioSite [www.sociosite.net], dat al snel een miljoenenpubliek trok. In een

Lees meer

Dr. Albert Benschop is als internetsocioloog verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. Hij publiceerde omvangrijke studies over sociale ongelijkheid en specialiseerde zich in de sociologie van arbeid, organisatie en management.

Aan het begin van de jaren 90 wierp hij zich volledig op een nog onbestaande discipline: internetsociologie. Hij ontwierp het populaire sociaalwetenschappelijk informatiesysteem SocioSite [www.sociosite.net], dat al snel een miljoenenpubliek trok. In een omvangrijke serie studies bracht hij de sociaalpsychologische en politiek-culturele eigenaardigheden van het internet in kaart [www.sociosite.org].

In zijn studies en presentaties brengt Benschop niet alleen de zegeningen van het internet in beeld, maar ook de vele schaduwzijden: het nethufteren en het netsletten, de kinderporno en de schending van privacy, de digitale praktijken van criminele oplichters en dieven, rechts-extremisten en terroristische jihadisten.

Benschop analyseert en waardeert de effecten van het internet op arbeidsverhoudingen (telewerk) en arbeidsorganisaties (zelf- en telemanagement), op consumptiepatronen en persoonlijke leefwijze. Daarbij komen ook de tegenstrijdigheden aan bod van de zelforganisatie in virtuele gemeenschappen en sociale netwerken.

In opdracht van overheden en particuliere instellingen voert hij regelmatig studies uit over internetgerelateerde sociale en politieke problemen. Als internetdeskundige geeft hij regelmatig commentaar op actuele ontwikkelingen voor pers, radio en tv.

Als spreker combineert hij op gepassioneerde wijze zijn gedetailleerde kennis van internetzaken met een scherpe visie op problemen en oplossingsstrategieën.  

Samenvatting inklappen

Leon Wecke

Ondergetekende verklaart dat dr. Albert Benschop vele jaren een gastcollege over cyberterrorisme c.q. internet en terrorisme verzorgt in de collegereeks Terrorisme: beeld en werkelijkheid, die in het kader van het onderwijs van het Centrum voor Internationale Conflict - Analyse & Management (CICAM) van de Faculteit der Managementwetenschappen (Radboud Universiteit Nijmegen) wordt gehouden.

Hij doet dat tot volle tevredenheid van de circa 200 cursisten van diverse afdelingen en faculteiten, alsmede de cursusleiding. Zijn kennis van zaken, zijn persoonlijke betrokkenheid bij de stof en de enthousiaste wijze van presenteren garandeert een niet aflatende aandacht van het gehoor gedurende de twee opeenvolgende colleges. Mede in aanmerking genomen de toenemende actualiteit van zijn onderwerp zullen wij in de toekomst gaarne een beroep op hem blijven doen.

CICAM, Radboud Universiteit Nijmegen


Anne Bert Dijkstra

Ik hoorde nadien verschillende positieve reacties op de lezing van Albert. Vond het ook zelf een geslaagde bijeenkomst: een relevante en boeiende bijdrage! We hebben jullie medewerking zeer op prijs gesteld. Nogmaals dank daarvoor, en voor de plezierige manier waarop een en ander geregeld kon worden.

Inspectie van Onderwijs


Margaret Mogendorff

Bedankt voor jullie aanwezigheid gisteren en vooral voor Albert's bijdrage. Hij hield een heel verhelderend en interessant betoog over het netwerken via het internet; het heeft onze visie op dit onderwerp zeker verbreed en verrijkt. Het was fijn jullie samen te ontmoeten.

Nogmaals veel dank.

Jubileum commissie van WIZO Nederland


Jose van Reijen

We hebben erg genoten van je verhaal op het congres Kiss me Kick me. Voor mij was jouw verhaal het hoogtepunt van dag 1. Heel erg boeiend. En ook persoonlijk vond ik het erg interessant. Nu zijn we bezig als congrescommissie een congresboek te maken. Zou jij jouw bijdrage daarvoor ter beschikking willen stellen?

Hartelijke groet, ook aan jou Connie, leuk om je te hebben ontmoet. 

Klinisch psycholoog/psychotherapeut, behandelcoordinator Rintveld