This site requires JavaScript to render the code.

Need to know how to enable JavaScript? Go here.

Speakers

Serieuze Opmontering voor betere prestaties!

prof. dr. Paul Iske

Oprichter Instituut voor Briljante Mislukkingen |Hoogleraar | Business | Innovatie

Veel mensen zijn ervan overtuigd dat positief denken de kans op succes vergroot. Hierbij kunnen de ambities op verschillende terreinen liggen, zoals zakelijk, gezondheid, onderwijs, sport, de liefde, enz. Inderdaad toont wetenschappelijk onderzoek aan dat onder bepaalde condities optimisme helpt bij het behalen van de doelstellingen. Dat lijkt een conclusie die net zozeer logisch als welkom is. Echter, het leven is vaak ingewikkelder dan we zouden willen. Einstein zei het al: “We moeten de dingen zo eenvoudig mogelijk maken, maar ook niet eenvoudiger dan dat.”

Dat is dan ook de reden dat we beter kunnen spreken over serieuze opmontering, om te vermijden dat we niet vervallen in positieve naïviteit. Met je ogen dicht de snelweg oplopen is optimistisch, maar niet verstandig. Het serieuze zit ‘m dus aan twee kanten van de zaak: we zoeken goed onderbouwde interventies die leiden tot opmontering, wat weer resulteert in betere, relevante prestaties.

O-Zones

Het ‘Internationale Instituut voor Serieuze Opmontering’ heeft als missie omgevingen te helpen transformeren in ‘O-zones’, met een hoog O-(Opmonterings)-gehalte. Een mooi voorbeeld van een O-zone is het Noorse dorp (Lucky) Næroset, net ten noorden van Lillehammer. De gemeenschap werd geconfronteerd met een aantal problemen als gevolg van de afname van de populatie. Zo werd de lokale school bedreigd door sluiting. In plaats van klagen en demonstreren heeft men een aantal positieve, vrolijke vormen van aandacht vragen toegepast. Alternatieve oplossingen werden aangedragen, waarbij iedereen de ideeën kon aandragen. Het resultaat is dat wereldwijd aandacht en sympathie voor deze kleine community is ontstaan, het dorp momenteel juist een behoorlijke aanwas ziet en de problemen aanzienlijk kleiner zijn dan voorheen.

Betonnen paleizen

Veel organisaties worden ook geconfronteerd met belangrijke, soms disruptieve veranderingen en moeten laten zien dat zij wendbaar en weerbaar zijn. Vernieuwing van het businessmodel is vaak nodig en daarbij zijn creativiteit, durf en (positieve) energie onontbeerlijk. Het is de kunst om omgevingen te ontwikkelen waarin innovatie en ondernemerschap kunnen gedijen. Daarbij gaat het om vier aspecten: de processen & organisatie, de cultuur & sociale processen, virtuele & digitale ruimte en ten slotte de fysieke/reële ruimte. In alle vier de deelruimtes kan men op zoek naar interventies die leiden tot een verhoogd ‘O- niveau’. Denk bijvoorbeeld aan plattere organisaties met meer eigen verantwoordelijkheid, aan meer diversiteit, openheid en passie, sociale media in plaats van rigide database-gestuurde systemen en open/natuurlijke omgevingen in plaats van ‘betonnen paleizen’. Een concreet voorbeeld betreft het accepteren van, en leren van, (briljante) mislukkingen. In een Opmonterings-omgeving worden mensen niet ontmoedigd om iets nieuws te proberen, wat mogelijkerwijs tot een waardevol resultaat kan leiden. Ook worden ondernemers niet gestraft wanneer iets niet loopt zoals gepland. Men ziet de waarde van de poging en de kans om te leren. Het Engelse FAIL is niet voor niets een afkorting: First Attempt In Learning.

Een buitengewoon interessante ontwikkeling is die van de zogenaamde ‘Holistische Businessmodellen’, waarbij niet alleen meer wordt gekeken naar de financiële kant van een onderneming of een project, maar ook de maatschappelijke waarde wordt meegewogen. Het zogenaamde ‘Impact Investing’ is enorm in opkomst en dat betekent dat steeds meer mensen daadwerkelijk willen investeren in een betere, duurzamere wereld. Geld speelt daarbij nog steeds een rol, maar niet langer de hoofdrol. Nieuwe concepten, zoals Crowdfunding en Social Impact Bonds (waarbij risico’s en rendement anders worden verdeeld en de sociale waardecreatie mede het rendement bepaalt), dragen hieraan bij.

Het Internationale Instituut voor Serieuze Opmontering verzamelt en deelt kennis, waarmee omgevingen kunnen worden ontwikkeld waarin holistische businessmodellen tot realiteit kunnen worden gebracht. Met positieve impact op prestaties die nodig zijn voor succes in een duurzamere en betere wereld. Het motto is: ‘Slim en Leuk Buffelen’.

prof. dr. Paul Iske

Oprichter Instituut voor Briljante Mislukkingen |Hoogleraar | Business | Innovatie

Paul Iske is hoogleraar Open Innovation & Business Venturing en oprichter van het Instituut voor...

Offerte opvragen Bekijk het profiel