De Wereld Is Geen Groot Europa

De Wereld Is Geen Groot Europa 29-05-15

Europeanen denken dat de wereld een groot Europa is. Zij menen dat iedere wereldburger denkt dat recht macht kan beteugelen. Zij denken eveneens dat de zeggingskracht van religie met zijn geweldspotentie spoedig zal doven en dat elke aardbewoner tot het inzicht komt dat oorlog nooit iets oplost. Zij zijn ervan overtuigd dat uiteindelijk het model van de Westerse democratische rechtsstaat met zijn niet omkoopbare ambtenaren zal zegevieren. Europeanen menen dat mensen zich kunnen bevrijden van hun geschiedenis.

De Duitse filosoof Nietzsche meende dat geschiedenis mensen belemmert in hun denken en handelen. Hij riep daarom mensen op zich van de geschiedenis te ontdoen en te kiezen voor het leven. Juist omdat historische processen vaak zo moeizaam en taai verlopen zouden mensen hun uiterste best moeten doen zich van hun eigen geschiedenis te bevrijden.

De moderne Europeaan meent dat hij Nietsche’s raad heeft opgevolgd. Wij geloven dat het Europese project ons heeft bevrijd van de verwoestende oorlogen uit het verleden. Wij geloven ook dat het Europese pacificatieproject exporteerbaar is. Griekenland zou zich gewoon aanpassen aan het Europese democratische model met zijn onkreukbare ambtenaren die de rechtsstaat dienen.

Helaas bleek de geschiedenis taaier dan gedacht. Griekenland kent een heel andere geschiedenis dan die van West-Europa. Het land ging lange tijd gebukt onder het Ottomaanse rijk waar de Grieken geen goede herinneringen aan bewaren. Toen het land moderniseerde en later lid van de Eurozone werd bleef de ambtenaar een speeltje van de politiek. De ideaaltypische Weberiaanse onkreukbare ambtenaar was in geen veld of wegen te ontdekken. Het gevolg was corruptie, stagnatie en schuldafschrijving. De gedachte dat de Grieken zich net zo gemakkelijk zou kunnen bevrijden van hun geschiedenis als de West-Europeaan zelf meende te kunnen bleek een illusie. De kosten van deze minachting van de geschiedenis zijn hoog.

Wij denken ook dat de Russen op ons lijken. Moderne Europeanen kunnen zich maar moeilijk voorstellen dat Poetin zich uitsluitend door macht laat leiden. Sterker nog, wij denken dat Poetin niet eindeloos kan doorgaan om met geweld zijn doelen te bereiken. Hoe kunnen wij anders verklaren dat de meerderheid van de Duitse bevolking meent dat de Duitse defensiebegroting niet moeten worden verhoogd omdat dit tot oorlog zou kunnen leiden. Het klassiek idee dat sterke Europese krijgsmachten Poetin zou kunnen weerhouden van avonturen is ook al ten grave gedragen. Wij denken dat Poetin zich op den duur zal bekeren tot het Europese adagium dat grenzen gerespecteerd moeten worden.

Ook het geweld in het Midden Oosten is in de ogen van de Europeanen slechts van tijdelijke aard. Wij kunnen ons niet voorstellen dat IS strijders permanent de cultuur des doods omarmen. De moderne seculiere Europeaan kan zich eenvoudigweg niet voorstellen dat de radicale gewelddadige islam niet tot inkeer komt. Religie is voor ons immers een zaak van voorbijgaande aard.

Aangezien Europeanen ervan overtuigd zijn dat zij hun eigen geschiedenis hebben overwonnen willen zij de bewijzen voor het tegendeel niet horen. De eigen geschiedenis zit de moderne Europeaan wel degelijk nog steeds in de weg. Europeanen worden immers geplaagd door een historisch schuldcomplex. Wij hebben immers verkeerde grenzen getrokken in het Midden Oosten en bovendien foute dictators gesteund. Het feit dat Arabische regimes zelf bijzonder weinig voor de eigen bevolking hebben gedaan raakt zo gemakkelijk ondergesneeuwd.

Bij vluchtelingenstromen speelt hetzelfde. Afrika is arm omdat wij het continent hebben uitgebuit. Ons slavernijverleden is inderdaad inktzwart maar het simpele feit dat Afrikanen zelf slavernij bedreven voordat wij het deden en ermee doorgingen toen wij ermee stopten betekent immers dat Europeanen geen monopolie op het kwaad bezitten.

Wij willen niet horen dan een Egyptische generaal en Libische milities miljoenen verdienen aan vaak relatief rijke bootvluchtelingen en dat immigratie verzorgingsstaten onder druk zet. Wij wentelen ons in ons eigen overspannen schuldcomplex waarin de niet Europeanen als nobele wilden figureren.

Pas als Europeanen tot het inzicht komen dat niemand, inclusief zijzelf, zich zomaar van de geschiedenis kan bevrijden, ontstaat er een kans dat het Europa iets van zijn oude vitaliteit herwint.

Geïnteresseerd in een lezing door drs. Arend Jan Boekestijn?

Deel op social media:

Terug

Meer informatie?

Speakers Academy® is het grootste sprekersinstituut van Europa en is dé intermediair tussen de sprekers & presentatoren en het bedrijfsleven & de overheid.

Lees alles over ons

Solliciteren?

Mail jouw sollicitatiebrief en C.V. naar vacature@speakersacademy.nl.