This site requires JavaScript to render the code.

Need to know how to enable JavaScript? Go here.

Speakers

Maak onderscheid tussen de korte en lange termijn

We hebben het industriële tijdperk verlaten en zijn het digitale tijdperk van Artificiële Intelligentie allang ingegaan. Niet alleen de grote hoeveelheid nieuwe technologieën zorgt voor veel impact, maar ook en vooral de nieuwe combinaties tussen bestaande en nieuwe technologieën.

“Denk aan robots die we combineren met kunstmatige intelligentie, blockchain, cryptomunten, big data-analyses, enzovoorts. Het is ook niet meer één digitale technologie die ons efficiënter maakt, het is de opeengestapelde combinatie van technologieën. De vraag is dan hoe de samenleving er in de toekomst uitziet, hoe de economie van de toekomst zich ontwikkelt en wat hiervan de gevolgen zijn voor sectoren, overheid, bedrijven en organisaties. Maar ondanks alle onzekerheid moeten leiders strategische besluiten nemen. Dat zijn beslissingen die de toekomst van de organisatie bepalen.

Zelden is het van zo groot belang als op dit moment om op kosten te bezuinigen en tegelijkertijd te blijven investeren in de toekomst. Welke kosten kunnen worden teruggebracht en welke investeringen moeten worden voortgezet en toegevoegd? Het vereist een zeer methodische aanpak om de juiste besluiten te nemen. Te weinig bezuinigen op huidige kosten brengt het voortbestaan van de onderneming op korte termijn in gevaar, terwijl te veel bezuinigingen op investeringen de kans op een succesvol voortbestaan op middellange en lange termijn vermindert.

De huidige situatie vereist een aanpak die onderscheid maakt tussen de korte termijn en de lange termijn. Voor de korte termijn is een analytische (‘blauwe’) aanpak van belang, leidend tot een herstructurering van de organisatie die de kosten terugbrengt. Voor het bepalen van de essentiële investeringen in de middellange en lange termijn geldt een geheel andere methode. De toekomst is niet te analyseren, daar is een visionaire (‘gele’) methode voor nodig. Voor visievorming zijn ‘out-of-the-box’ denken en creativiteit nodig. Het vereist ook vaak mensen met andere karaktereigenschappen voor het bepalen en doorvoeren van kostenreductie op korte termijn (mensen die goed zijn in exploitatie) en voor het ontwikkelen van een nieuwe toekomstvisie (mensen die goed zijn in exploratie).

Er worden in de huidige situatie voor het strategieproces veel ontwerpfouten gemaakt door zowel managers als consultants.

  • De eerste ontwerpfout is het gevolg van de aanname dat dat iedereen zowel kan saneren als een visie ontwikkelen. Hoewel er uitzonderingen op deze regel bestaan, zijn de meeste mensen overwegend analytisch (blauw) of visionair (geel). Er worden ‘heisessies’ georganiseerd met de gehele groep van directieleden, leden van het managementteam, soms aangevuld met bepaalde specialisten, eventueel begeleid door externe consultants. De gehele groep doorloopt vervolgens dezelfde stappen met als eindresultaat een soort (‘groenig’) compromis of een onbevredigend resultaat voor vele (meestal ‘gele’) aanwezigen. Polarisatie en conflict zijn ook mogelijke resultanten van dit procesontwerp.
  • De tweede ontwerpfout is het gevolg van angst, waardoor de mogelijke gevolgen voor de korte termijn het proces gaan domineren. Er wordt rigoureus in kosten gesneden, waarbij ook investeringen als kosten worden gezien. Op korte termijn kan de organisatie overleven, maar voor de lange termijn is die ernstig verzwakt.
  • De derde ontwerpfout is het gevolg van het onderschatten van de huidige crisis. Er wordt vanuit gegaan dat de economie vanzelf weer terugveert en daarmee ook de omzet. Daarna zal het ‘business as usual’ zijn. De kans is dan heel groot dat het bedrijf snel ophoudt te bestaan.

Er is ook goed nieuws

In veel bedrijfstakken kunnen digitale technologieën het antwoord vormen voor de huidige problemen. Zo hebben velen ervaren dat het op afstand werken ook voordelen heeft, digitale technologie wordt gewaardeerd. Dat neemt veel weerstand tegen veranderingen weg. De ruimte om te innoveren neemt toe, evenals de bereidheid gezamenlijk te zoeken naar alternatieven. Een voortvarende aanpak met de juiste methoden (‘blauw’ en ‘geel’) kan ervoor zorgen dat de organisatie slagvaardiger, leniger en jonger haar route vindt naar een vitale toekomst in het sterk en snel veranderende digitale tijdsgewricht waar we ons in bewegen.”

In een participatief proces neemt Michael van Everdingen bestuurlijk-, hoger- en midden management met hun teams tijdens een workshop van één of twee dagdelen mee in een proces waarin een visie wordt gevormd door zowel te exploiteren als te exploreren. Deze workshops sluiten uitermate goed aan bij inspiratielezingen van Bob de Wit over de maatschappelijke impact van de digitale revolutie.

BRON: ACADEMY Magazine 2020-2021