This site requires JavaScript to render the code.

Need to know how to enable JavaScript? Go here.

Speakers
André Kuipers - ®Marco de Swart

Een school voor de toekomst

De ruimtevaart en de technieken die zij heeft voortgebracht zijn niet meer weg te denken uit ons leven. Duurzame technologieën zijn nodig om oplossingen te vinden voor de uitdagingen waarvoor de aarde en de mensheid staan. Daarom is het belangrijk dat meer jongeren kiezen voor een technische opleiding. Astronaut André Kuipers is op vele fronten actief om het enthousiasme van jongeren (en volwassenen) aan te wakkeren.

dr. André Kuipers

Astronaut & ambassadeur van de aarde

Astronaut André Kuipers is blij met de groeiende belangstelling voor en acceptatie van de ruimtevaart. We kunnen niet meer zonder. “Ruimtevaart is een integraal onderdeel van ons leven geworden. Voor het samenstellen van het weerbericht en het uitzenden van televisieprogramma’s, maar ook om te navigeren en te communiceren kunnen we niet meer zonder satellieten. Bovendien zijn er steeds weer nieuwe ontwikkelingen. Eén daarvan is dat het met de nieuwe serie Sentinel aardobservatiesatellieten, waarvan de eerste begin dit jaar is gelanceerd, mogelijk is de aarde heel nauwkeurig met radar in kaart te brengen. Daardoor kunnen we bijvoorbeeld op millimeterniveau verzakkingen registreren.”

Een interessante toepassing, die onder meer ook laat zien wat de effecten van de aardgaswinning in Groningen zijn. Volgend jaar gaat de TROPOMI mee omhoog met een Sentinel-satelliet. “Dat is een Nederlands satellietinstrument dat onder meer heel precies luchtvervuiling kan meten, denk aan: fijnstof, koolmonoxide, stikstofdioxide en methaan. Dankzij die gegevens over onze atmosfeer kunnen we gerichte maatregelen nemen.” Kuipers is trots op deze Nederlandse kennis en kunde, die mede is ontwikkeld door ESA en waarbij ook TNO en het KNMI betrokken zijn. “Het gaat hier niet om bemande ruimtereizen, maar laat wel zien wat de ruimtevaart allemaal kan en doet voor ons. Bijvoorbeeld allerlei dingen goed in kaart brengen, waardoor we argumenten en bewijzen krijgen die belangrijk zijn in de discussie over het gezond maken en houden van de aarde.”

Techniekpact

André Kuipers vindt het belangrijk dat kinderen en jongeren al vroeg meekrijgen hoe leuk en interessant wetenschap en techniek zijn en hoe je daarmee onze kwetsbare planeet kunt beschermen. “Tijdens lezingen op congressen over duurzaamheid en groen ondernemen hoor ik de laatste jaren veel interessante initiatieven. Er zijn veel jonge mensen met briljante ideeën die heel goed toepasbaar zijn”, constateert Kruipers. Zoals de Nederlander Boyan Slat (20), die een methode heeft ontwikkeld om het plastic uit de oceanen te halen. “Daarom ben ik hoopvol gestemd over de toekomst van de aarde, want de oplossingen liggen in nieuwe, duurzame technologieën. Daar zijn mensen voor nodig en daarom is het belangrijk dat meer jongens en meisjes kiezen voor een technische opleiding”, zegt Kuipers.

Hij is ambassadeur van het Techniekpact, dat onderwijsinstellingen, het bedrijfsleven en de ministers van OCW, EZ en Sociale Zaken in mei 2013 hebben gesloten om ervoor te zorgen dat meer jongeren sneller kiezen voor een technische opleiding. “In het kader van het Techniekpact heb ik veel contact met de ministeries en doe ik veel met scholen en techniekinstellingen als NEMO. Die contacten zijn heel belangrijk voor mij om het enthousiasme voor wetenschap en techniek zoveel mogelijk te verspreiden. Traditioneel onder jongens, maar tegenwoordig proberen we ook veel meisjes te interesseren. Bij hen is de grootste winst te behalen. Intussen constateer ik gelukkig dat het aantal jongeren dat inderdaad een technische opleiding wil volgen toeneemt. Het MBO loopt nog wat achter, maar over het algemeen is sprake van een positieve ontwikkeling. Langzaam verbetert het imago. Techniek is boeiend en je kunt er prachtig werk in vinden.”

Jongeren met briljante ideeën stemmen mij hoopvol.”

College Tour

Om de interesse voor wetenschap, techniek en ruimtevaart te verbeteren, is Kuipers op vele fronten actief. Met zijn College Tour bereikt hij veel leerlingen van basis- en middelbare scholen. “Die jongeren zijn ontzettend geïnteresseerd in ruimtevaart en zo kan ik laten zien dat techniek overal in zit en wetenschap heel leuk is. Er zijn veel schoolprojecten die daarmee te maken hebben, maar ook het Cinekid Festival had ruimtevaart als thema. Onlangs is mijn kinderboek ‘Sinterklaas op drift’ uitgekomen, waarin kleine kinderen allerlei dingen aan de weet kunnen komen over zaken als navigatie, computers en robots. Zo kunnen ze bijvoorbeeld leren hoe belangrijk techniek is om ergens te kunnen komen. Daarnaast komen er volgend jaar kindervoorstellingen, die zijn gebaseerd op mijn kinderboeken over het figuurtje ‘André het astronautje’.”

Volwassenen

“In 2015 ga ik ook voor volwassenen het theater in”, vertelt Kuipers. “Ik geef veel lezingen, maar die zijn vooral voor bedrijven, officiële instanties of op congressen, waarbij ik mijn verhaal aanpas aan het publiek. Voor een congres van chirurgen vertel ik een heel ander verhaal dan voor brandweerlieden, bankmedewerkers of ict’ers. Het algemene publiek had echter weinig mogelijkheden om mijn verhaal te horen. Steeds vaker kreeg ik de vraag waar ze mij konden zien. Dat gaat nu gebeuren. Voor hen geef ik colleges in theaters die voor iedereen, jong en oud, interessant zijn.”

Kuipers vindt dat leuk om te doen, naast zijn inspanningen voor het Wereld Natuur Fonds voor een duurzamere wereld en zijn werk in dienst van de ruimtevaart voor Netherlands Space Office en ESA/ESTEC. “Theoretisch zou ik nog een keer de ruimte in kunnen, maar dat zal alleen gebeuren in het zeer onwaarschijnlijke geval dat ze acuut iemand nodig hebben. Europa doet maar voor acht procent mee in het internationale ruimtestation ISS en heeft recht op gemiddeld één astronaut per jaar. We hebben zes nieuwe astronauten in Europa, van wie de helft nog moet vliegen. Bovendien heeft een groot aantal Europese landen nog geen astronaut gehad, terwijl wij al drie keer de ruimte in zijn geweest: ik twee keer, Wubbo Ockels één keer. Nederland mag dus absoluut niet klagen.”

dr. André Kuipers

Astronaut & ambassadeur van de aarde

André Kuipers is de eerste Nederlander met twee ruimtemissies op zijn naam. In totaal bracht de...

Offerte opvragen Bekijk het profiel